Η προθεσμία για αιτήσεις συμμετοχής έληξε. Ανυπομονούμε να σας υποδεχτούμε στο 6ο ΜΦΡ. Δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο από το 5ο ΜΦΡ.

Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής

Διοργανωτές:
Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας,
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕΚΕΣ Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,
Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Θεσσαλονίκης,
Δήμος Νεάπολης-Συκεών

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
η Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,
οι
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕΚΕΣ Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,
η  Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών

σε συνεργασία με
τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Χαρίτωνα Πολάτογλου,
τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Βασίλειο Δαγδιλέλη και
το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ

διοργανώνουν το
6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
στις 14 Δεκεμβρίου 2019

στους χώρους του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Συνοπτική περιγραφή

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής (ΜΦΡ) αποτελεί μία πρωτοβουλία του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕΚΕΣ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, της  Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Θεσσαλονίκης, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και Καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Βασικοί παιδαγωγικοί στόχοι της διοργάνωσης αποτελούν η ενθάρρυνση των μαθητών στην ενασχόληση με την κατασκευή και τον προγραμματισμό αυτοσχέδιων ρομποτικών κατασκευών, στην ομαδική εργασία, στην ανάληψη πρωτοβουλιών, την καινοτομία και την ευρεσιτεχνία, μέσα από την ανακαλυπτική μάθηση.

Το 6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής είναι πανελλήνιο, και αποτελείται από δύο μέρη:

 1. Εκθεσιακό Μέρος - RoboWorkers
 2. Μέρος Επιδείξεων - RoboMasters

Συνδυάζει δύο παράλληλες δράσεις που διεξάγονται την ίδια ημέρα. Η ομάδα ή ομάδες μαθητών/ριών, οι οποίες μπορούν να προέρχονται από ένα σχολείο ή από διαφορετικά σχολεία της ίδιας βαθμίδας, μπορούν να συμμετάσχουν και στα δύο μέρη του Μ.Φ.Ρ. ή ξεχωριστά μόνο σε ένα από αυτά.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Τόσο στο εκθεσιακό όσο και στο μέρος επιδείξεων, έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές των σχολείων:

 • Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Δ΄-ΣΤ΄) και
 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

από όλη την Ελλάδα, με ρομποτικές κατασκευές που οι ίδιοι θα έχουν εκπονήσει.

Η συμμετοχή όλων των μαθητών και εκπαιδευτικών στο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής παρέχεται δωρεάν, αλλά η μετακίνηση από και προς τους χώρους του Φεστιβάλ θα γίνει με δικές τους δαπάνες.

Περιγραφή του εκθεσιακού μέρους - RoboWorkers

Το εκθεσιακό μέρος του Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής περιλαμβάνει την επίδειξη ρομποτικών κατασκευών οποιουδήποτε είδους, που έχουν κατασκευαστεί αυτοσχέδια από μαθητικές ομάδες. Η κάθε μαθητική ομάδα που συμμετέχει στην έκθεση μπορεί να αποτελείται από 2 έως 10 άτομα. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των χρησιμοποιούμενων microcontrollers, αλλά όλη η κατασκευή θα πρέπει να μπορεί να στηθεί σε εκθεσιακό πάγκο διαστάσεων 1,20x80εκ. Σε κάθε ομάδα θα παρασχεθεί ένας εκθεσιακός πάγκος, πολύπριζο και καρέκλες. Όλες τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης, οι ομάδες θα πρέπει να έχουν κάποιο μέλος τους παρόν στην κατασκευή τους, ώστε να την επιδεικνύει στο κοινό και να την επιτηρεί για την ασφάλειά της. Η κάθε έκθεση είναι απαραίτητο να συνοδεύεται και από poster που να παρέχει πληροφορίες για το κοινό σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ρομποτικής κατασκευής.

Στο 6ο ΜΦΡ εγκαινιάζεται μια νέα προσέγγιση του εκθεσιακού μέρους, καθώς στο εκθεσιακό δεν θα υπάρχει αξιολόγηση, αλλά θα εστιάζεται στην χαρά της συμμετοχής, της συνεργασίας και της δημιουργικότητας. Για αυτό όλοι οι συμμετέχοντες στο εκθεσιακό μέρος θα λάβουν έπαινο για τη συμμετοχή τους και αναμνηστικό για το σχολείο τους, αφού σκοπός είναι η παροχή ευκαιριών και βήματος στους μαθητές /ριες να αναδείξουν τα ενδιαφέροντα και τις επιδόσεις τους στις νέες τεχνολογίες.

Περιγραφή του μέρους επιδείξεων - RoboMasters

Μετά από πέντε έτη επιτυχημένων διοργανώσεων, το 6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής μετεξελίσσεται, επιφυλάσσοντας εκπλήξεις και νέα καινοτομικά στοιχεία, πιστό στις αξίες της χαράς της δημιουργίας, της αλληλεπίδρασης,  της μαθητικής καινοτομίας και συνεργασίας.

Έτσι, από φέτος αντί του αγωνιστικού, εγκαινιάζεται το μέρος των επιδείξεων (με αξιολόγηση και βράβευση των καλύτερων κατασκευών - παρουσιάσεων) του 6ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής. Περιλαμβάνει την επίδειξη ρομποτικών κατασκευών που θα κατασκευαστούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΜΦΡ (γυάλινο), μέσα σε χρονικό διάστημα 4 ωρών.

Προβλέπεται η συμμετοχή ομάδων μέχρι 5 ατόμων για μία κατασκευή. Η κάθε σχολική μονάδα  μπορεί να συμμετέχει με μέγιστο αριθμό τις 2 ομάδες σε αυτό το Μέρος. (Στο εκθεσιακό δεν υπάρχει περιορισμός).

Η θεματολογία των επιδείξεων περιλαμβάνει 3 κατηγορίες:

 1. Κατηγορία Ρομποτική  Ιατρική και Πρόνοια
  Παραδείγματα αυτών των κατασκευών μπορούν να είναι ρομποτικά χέρια, μέλη, υποστηρικτικά αντικείμενα για ΑΜΕΑ, ρομποτικά μπαστούνια για τυφλούς,  ρομποτικές πίστες που να προσομοιώνουν προτάσεις πρόνοιας για ΑΜΕΑ κτλ.

 2. Κατηγορία Ρομποτικά Ζώα
  Εκεί οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν ρομποτικά ζώα και να προσομοιώσουν κινήσεις ζώων (παραδείγματα: ρομποτικό φίδι, αράχνη, βάτραχος, κατοικίδια κτλ.).

 3. Κατηγορία OPEN πίστες
  Οι ομάδες μπορούν να κατασκευάσουν πίστες και συστήματα αυτόματου ελέγχου ανοικτού θέματος για έναν σκοπό.

Οι ομάδες θα πρέπει μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα 4 ωρών να κατασκευάσουν από το μηδέν το δικό τους ρομποτικό σύστημα, χρησιμοποιώντας κιτ είτε υλικά οποιασδήποτε πλατφόρμας (Arduino, Lego, Raspberry, κτλ. ). Καθ' όλη τη διάρκεια  της προετοιμασίας των ομάδων, Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής θα βρίσκονται στο χώρο προετοιμασίας, θα ελέγχουν και θα εποπτεύουν την όλη διαδικασία.

Μετά την κατασκευή και τον προγραμματισμό των ρομποτικών κατασκευών, θα ακολουθήσει παρουσίαση του ρομποτικού έργου από τους μαθητές και τις μαθήτριες της κάθε ομάδας στην Κεντρική Σκηνή.

 1. Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν με επίδειξη του ρομποτικού έργου προφορικά ΧΩΡΙΣ τη χρήση γραπτών σημειώσεων ή ηλεκτρονικών βοηθημάτων (π.χ. λογισμικού παρουσιάσεων).
 2. Οι παρουσιάσεις θα είναι σύντομης διάρκειας (περίπου 2 λεπτών). Μετά το πέρας της επίδειξης, θα ακολουθήσουν ερωτήσεις της Κριτικής Επιτροπής (π.χ. για την εφαρμογή και χρηστικότητα του έργου, λεπτομέρειες που αφορούν την υλοποίησή του, κτλ.). Ο συνολικός χρόνος παραμονής κάθε ομάδας στη σκηνή δεν θα υπερβαίνει τα 5 λεπτά (μαζί με τις ερωτήσεις της Επιτροπής).
 3. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Πρωτοτυπία Ιδέας – Κατασκευής
  • Αυτοσχεδιασμός
  • Αποτελεσματικότητα – αρτιότητα κατασκευής
  • Παρουσίαση (περιγραφική δεξιότητα, συνεργατικότητα).

Χρονοδιάγραμμα

8.30
Προσέλευση ομάδας Ρομποτικών Επιδείξεων RoboMasters. Παραλαβή και τακτοποίηση στους χώρους κατασκευής από εθελοντές (Γυάλινο)

9.00 – 13.00
Περίοδος Κατασκευής Έργου από τις ομάδες Επιδείξεων

9.00
Προσέλευση Ομάδας Εκθεσιακού RoboWorkers και τακτοποίηση στο χώρο (Αίθουσα Πολλαπλών)

9.30 – 13.00
Περίοδος Έκθεσης Ρομποτικών Κατασκευών, παρουσίαση στο κοινό και συνεντεύξεις.

13.30
Χαιρετισμοί – Μουσικοχορευτική εισαγωγή – Επίδοση επαίνων στις ομάδες του Εκθεσιακού μέρους

14.30
Έναρξη Επιδείξεων RoboMasters στην Κεντρική Σκηνή ανά κατηγορία:

 1. Ρομποτική Ιατρική – Πρόνοια
 2. Ρομποτικά ζώα
 3. Open κατηγορία

18.00
Βραβεύσεις Ομάδων Επίδειξης – Λήξη Διοργάνωσης  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Τρόπος και χρόνος αίτησης

Μπορείτε να συμπληρώνετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής από την Τρίτη 29 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019. Για το Μέρος των Επιδείξεων-RoboMasters θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συμμετοχής.

Επικοινωνία

2310 587282 (Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

Θα ακολουθήσει πληρέστερη ενημέρωση με 2η ανακοίνωση. Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο 2310 587282 Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Επικοινωνία

 

Φωτογραφίες από το 5ο ΜΦΡ